Документи

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Декларація про люстрацію

«Ми, представники МО ВО «Майдан», Самооборони Володимира-Волинського, Автомайдану Володимир-Волинського, Правого сектору м.Володимира-Волинського, та Громадського сектору Володимр-Волинського –  30 березня публічно заявили про необхідність проведення люстраційних процесів в місті Володимирі-Волинському та Володимир-Волинському районі  про створення робочої групи і  Комітету громадської люстрації.
Суспільство хоче захисту від повернення до диктатури, тому й потребує запровадження процедури люстрації. Люстрацію ми розуміємо як процедуру очищення влади, яка повинна проводитись за чіткими правилами і процедурами. Це не помста, не каральна операція і ні в якому разі не порушення прав людини. Люстрація – необхідний етап для демократичного поступу нашої країни. Для проведення люстрації необхідно прийняти спеціальний Закон, який повинен містити чіткі критерії і процедури. Однак, відсутність закону не забороняє громадськості м.Володимира-Волинського і Володимир-Волинського району  ініціювати процес громадської люстрації. Більше того, такий процес буде поштовхом до якнайшвидшого прийняття необхідного люстраційного законодавства. Громадська люстрація полягає у виявленні та моральному осуді конкретних осіб та організацій, що були причетні до злочинів проти народу.
У місті Володимирі-Волинському процеси люстрації буде проводити спеціально створений Комітет громадської люстрації (далі – Комітет), що буде діяти відповідно до Положення про цей Комітет. Участь в його роботі зможуть взяти лише ті особи, які самі відповідатимуть критеріям люстрації та користуються авторитетом і довірою у волинської громади. Це можуть бути як представники певних організацій та середовищ, так і самостійні особи.Критерії  Членів Комітету громадської люстрації буде затверджувати громада під час  віче. Критерії  що до посади, освіти, авторитету у громаді кандидата  можуть не застосовуватися у виняткових  випадках, що підтверджуватимуться окремим рішенням робочої групи і рекомендаціями громадських організацій.

Організаційну роботу по підготовці необхідних робочих документів, прийому кандидатур на членство в Комітеті, збору та вивченні інформації щодо осіб, які підлягають люстрації буде здійснювати  робоча група  Громадського люстраційного комітету. До складу робочої групи  входять представники від кожного вищезгаданого середовища  Майдану. Допомогу в діяльності  робочої групи, також Комітету  громадської люстрації  можуть надавати волонтери та всі бажаючі.
Результатом діяльності Комітету будуть люстраційні рішення, які повинні стати підставою для можливості/неможливості особи займати або претендувати на посаду в органах влади. Рішення Громадського люстраційного комітету обов’язково будуть оприлюднюватись для громадськості.
Органи влади та інституції на Волині, колишні, теперішні та майбутні керівники яких потребують люстрації:
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування Волині, їх структурні підрозділи;
Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, зокрема, управління юстиції, інспекція з питань захисту споживачів, управління лісового та мисливського господарства;
Територіальні підрозділи Міністерства зборів та доходів (податкова адміністрація, митниця), Державного казначейства, Національного банку;
Суди, органи прокуратури, управління внутрішніх справ та управління служби безпеки всіх рівнів;
Структурні підрозділи Міністерства оборони України на Волині;
Заклади системи освіти та охорони здоров’я державної форми власності;
Державні та комунальні ЗМІ;
Державні компанії, державні та комунальні організації, компанії з обмеженою відповідальністю, де акціонером є держава, державні фонди, державні фінансові установи та державні банки України;
Творчі та професійні спілки.
Громадську люстрацію проходять особи, які займали раніше чи займають зараз керівні посади або претендують на зайняття вакансій керівників органів влади, їх структурних підрозділів, державних і комунальних підприємств та установ. Ініціювати перед Комітетом питання про проведення процедури люстрації щодо конкретного посадовця чи особи, яка претендує на зайняття певної посади, можуть всі мешканці області. Також особа може особисто звернутись у Комітет для проходження процедури люстрації.
Під час процедури громадської люстрації буде проводитись перевірка наступних відомостей про особу:
а) обіймала штатну посаду у Партії регіонів та Комуністичній партії рівня від районного комітету і вище, працювала у відділах політичного виховання та пропаганди цих партій, була членом керівних органів ПР та КПУ, в т.ч. молодіжних та інших організацій при них;
б) була співробітником органів КДБ, ФСБ, виконувала функції резидента, агента, ідейного співробітника, була інформатором, позаштатним співробітником КДБ, ФСБ;
в) була та брала участь у організаціях і діях, які були спрямовані на розкол країни, сепаратизм, порушували права і свободи людини, таких як «Український вибір» та ін.;
г) була у структурних підрозділах МВС, координувала їх протизаконні дії проти громадян у 2013/2014 рр.;
д) брала участь у диверсійних групах «тітушок», координувала їх злочинні дії проти громадян у 2013/2014 рр.;
е) брала участь у протиправній діяльності (хабарництві, корупції та ін.).
є)чи  відповідає стиль життя офіційним доходам?
ж)чи пов`язана напряму, опесередковано,  зі знищенням, занепадом майна державної, комунальної, приватної власності?
з)чи сповідуєте ідею майдану?
Усі ці відомості будуть вивчатися та перевірятися Комітетом громадської люстрації. Для прийняття виваженого рішення Комітет буде враховувати відомості подані особою, щодо якої проводиться процедура люстрації, вивчатиме усі матеріали подані громадянами, подаватиме запити у відповідні державні органи та враховуватиме матеріали оприлюднені у засобах масової інформації.Критерії

Проходження люстраційної процедури особою легітимізує її перед громадою області. Особа, щодо якої буде прийнятий негативний люстраційний висновок, повинна буде написати заяву на звільнення або ж відмовитися від участі у конкурсі на зайняття посади.
Процес громадської люстрації розпочинається з моменту затвердження складу Комітету громадської люстрації на Віче в місті Володимирі-Волинському. Громадська люстрація є безстроковою.


Положення про органи Комітету громадської люстрації

1. Основні поняття
Це Положення регламентує процедуру громадської люстрації у м.Володимирі –Волинському і Володимир-Волинському  районі  Волинській області, зазначає основні її принципи, понятійний апарат, порядок формування органів громадської люстрації, процедуру прийняття та оприлюднення рішень, отримання. Положення розроблене згідно Декларації про громадську люстрацію у м.Володимирі і Володимир-Волинському районі.
Люстрація проводиться з метою очищення органів державної влади та місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності. Люстрації підлягають колишні, теперішні та майбутні посадові особи (керівні кадри) органів влади.
Громадська люстрація – це ініційований громадськістю процес спрямований на виявлення та попередження злочинів і зловживань посадовими та службовими особами органів влади, інститутів, інституцій та претендентами на публічні посади в них.
Ініціатор люстрації – громадянин, який ініціює перед Комітетом питання про проведення процедури люстрації щодо конкретного посадовця чи особи, яка претендує на зайняття певної посади.
Робоча група  Комітету громадської люстрації (далі – робоча група) – орган, відповідальний за організаційну діяльність по підготовці необхідних робочих документів, прийому кандидатур на членство в Комітеті, збору та вивченні інформації щодо осіб, які підлягають люстрації.
Комітет громадської люстрації (далі – Комітет) – це орган, уповноважений громадою Волині на проведення громадської люстрації.
Люстраційна анкета – документ встановленої форми, в якому особа, щодо якої розпочато процедуру громадської люстрації, повідомляє органу люстрації відомості про себе.
Люстраційний висновок – рішення прийняте Комітетом громадської люстрації за результатами розгляду люстраційної справи, який є підставою для можливості/неможливості особи займати або претендувати на посаду в органах влади, в державних і комунальних підприємствах, державних установах.
Люстраційний запит – звернення, який направляє орган громадської люстрації до органів влади щодо отримання чи перевірки інформації про особу.
Люстраційна справа – сукупність всіх документів зібраних органом люстрації стосовно особи, щодо якої розпочато процедуру громадської люстрації: люстраційна анкета, біографія, копії дипломів про освіту, копія трудової книжки, декларація про доходи, інші документи, надані особою, відповіді органів влади, інститутів, інституцій отримані на люстраційний запит, інформація інших осіб, матеріали оприлюднені у засобах масової інформації.
Органи громадської люстрації – Комітет громадської люстрації та робоча група комітету.
Органи влади, інститути, інституції – місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування Волині, їх структурні підрозділи, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, зокрема управління юстиції, інспекція з питань захисту споживачів, управління лісового та мисливського господарства, територіальні підрозділи Міністерства зборів та доходів (податкова адміністрація, митниця), Державного казначейства, Національного банку, суди, органи прокуратури, управління внутрішніх справ та управління служби безпеки всіх рівнів, структурні підрозділи Міністерства оборони України у Володимирі-Волинському. До цієї категорії також відносяться заклади системи освіти та охорони здоров’я державної форми власності, державні та комунальні ЗМІ, державні компанії, державні та комунальні організації, компанії з обмеженою відповідальністю, де акціонером є держава, державні фонди, державні фінансові установи та державні банки України, творчі та професійні спілки.
2. Мета та принципи створення і діяльності Комітету громадської люстрації
2.1. Метою створення та діяльності Комітету є здійснення процесу громадської люстрації у місті  Володимирі-Волинському і Володимирі-Волинському районі
2.2. Комітет діє на принципах:
- патріотизму;
- громадської відповідальності;
- суспільної моралі та етики;
- поваги до прав людини;
- об’єктивізму та виваженості у прийнятті рішень.
-захисту  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»
2.3. Вимоги та критерії до членів Комітету.
Особа, яка претендує на членство в Комітеті має відповідати певним критеріям, а саме:
1. не бути посадовою особою або депутатом будь-якого рівня на даний час;
2. не бути членом будь-якої політичної партії;
3. не бути адвокатом, працівником судових або правоохоронних органів;
4. не мати зв’язків (родинних, трудових, партнерських) з фінансово-промисловими групами і діючими політиками, їх фондами та благодійними організаціями;
5. не мати судимості;
6. не бути причетним до жодних корупційних справ (використання службового становища, хабарництво, відмивання коштів та інше);
7. стиль життя повинен відповідати офіційним доходам;
8. мати вищу освіту;
9. користуватися суспільним авторитетом та довірою в громаді;
10. відповідати люстраційним критеріям, визначеним в Декларації про громадську люстрацію.
 
3. Порядок формування та роботи органів громадської люстрації
3.1. Робоча група  Комітету громадської люстрації формується із числа МО ВО «Майдан», Самооборони Володимира-Волинського, Автомайдану Володимир-Волинського, Правого сектору м.Володимира-Волинського, та Громадського сектору Володимр-Волинського До робочої групи  можуть бути включені особи, як делеговані або рекомендовані громадськими середовищем  так і шляхом самовисунення.
3.2. Робоча група відповідальна за організаційну діяльність по підготовці необхідних робочих документів, прийому кандидатур на членство в Комітеті, збору та вивченні інформації щодо осіб, які підлягають люстрації.
3.3. Комітет громадської люстрації формується із числа осіб, які відповідають вищезазначеним критеріям. Кандидатури до складу Комітету пропонуються громадськими організаціями та об’єднаннями, або шляхом самовисунення. Члени Комітету працюють на громадських засадах. Термін повноважень членів Комітету – 2 роки.
3.4. Кількісний склад Комітету становить  не більше 15 осіб. Кандидатури у члени Комітету проходять попередній відбір робочою групою на відповідність зазначеним критеріям.
3.5. Склад Комітету громадської люстрації затверджуються на публічних громадських слуханнях, а також  на Віче Володимир-Волинського  майдану. Спосіб голосування визначається робочою групою.
3.6. Особи, які були затверджені в склад Комітету громадської люстрації беруть на себе публічне зобов’язання не обіймати керівних посад в органах виконавчої влади протягом наступних 2 років.
3.7. Засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на два тижні та, як правило, в закритому режимі з подальшим публічним оприлюдненням прийнятих рішень.
3.8. Засідання Комітету повноважне за умови присутності 2/3 його членів. Для ведення засідання з числа членів Комітету вибираються головуючий та секретар засідання. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів Комітету, а рішення щодо люстраційних справ – 2/3 від загальної кількості членів Комітету громадської люстрації.
3.9. У разі систематичного невиконання своїх обов’язків та виявлення обставин зазначених у п. 2.3. повноваження членів Комітету можуть бути припинені достроково за рішенням  робочої групи, і  публічним оголошенням на громадських слуханнях або Віче м.Володимир-Волинського . Особа має право добровільно скласти повноваження члена Комітету.
 
4. Механізм проведення процедури люстрації
4.1. Громадянин, який хоче ініціювати проведення процедури люстрації щодо певної особи подає в Комітет заяву встановленої форми із наявними в нього підтвердуючими відомостями. Інформація, що надходить до Комітету є конфіденційною та не може бути розголошеною. Так само не допускається розголошення відомостей про ініціатора процедури люстрації. При цьому Комітет не розглядає анонімних заяв.
4.2. Комітет приймає заяву громадянина до розгляду і таким чином розпочинає проведення процедури люстрації, про що він публічно оголошує громадськість. З того моменту всі зацікавлені громадяни можуть подавати в Комітет свої відомості про особу, щодо якої розпочато процедуру люстрації.
4.3. У разі необхідності уточнення та перевірки інформації, що міститься у люстраційній справі, Комітет може запрошувати на свої засідання як осіб, які подали інформацію, так і осіб які проходять люстрацію. Також за необхідності Комітет приймає рішення про направлення люстраційного запиту до відповідних органів влади.
4.4. Термін розгляду люстраційної справи становить як правило 1 місяць. У випадку необхідності додаткової перевірки фактів, що містяться у люстраційній справі розгляд справи може тривати до 2-ох місяців.
4.5. По завершенню розгляду люстраційної справи Комітет оприлюднює для громадськості свій висновок, щодо можливості/неможливості обіймання відповідною особою посади на яку вона претендує або обіймає.
 
5. Заключні положення
5.1. Комітет громадської люстрації розпочинає свою роботу з моменту затвердження персонального складу на Віче Володимир-Волинського майдану.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться робочою групою Комітету з подальшим затвердженням на  громадських слуханнях, або Віче Володимир-Волинського майдану.
5.3. Для забезпечення організації своєї роботи Комітет може залучати добровільні пожертви громадян та використовувати приміщення комунальної та державної власності, надані йому органами влади. Робоча група  Комітету щомісяця оприлюднює фінансовий звіт.
5.4. З моменту прийняття та вступу в силу закону про люстрацію, Комітет приймає рішення про доцільність свого існування.


Пакет люстратора

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизація

Люстрація

Останні новини


АКТУАЛЬНО

Зверніть увагу!
Читайте нашу газету! Може знайдете в ній загублену річ? 

ТУТ

Опитування

В.о. президента Турчинов пропонує провести одночасно з виборами президента референдум - щодо унітарного чи федеративного устрою України. Ви підтримуєте цю ідею?
 

Статистика сайту

Користувачів : 1751

«Добрі вісті, коли запрошують їсти»

Зараз на сайті

РекламаНайбільше читають про

Інформери

Погода в Луцьку Курс долара


korovay_ban.png

Контактна інформація

Звертайтесь за адресами: м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 56 м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 64/16
Контактний телефон редакції: 03342 3-81-31
Мобільний телефон редакції: 063 313-83-08
Контактный телефон (Нововолинськ): 03344 44-8-66